Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021–2027 – kolejne konsultacje szczegółów programu

Działania istotne dla branży rybołówstwa morskiego, proponowane w ramach nowego programu Europejskie Fundusze dla Rybactwa, omawiane były 18 i 19 sierpnia br. podczas prekonsultacji, w których uczestniczył podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

Podczas spotkań z przedstawicielami środowiska rybackiego w Gdyni i w Wolinie rozmawiano także o bieżących problemach branży rybackiej.

Założenia do rozporządzenia

Konsultacje dotyczyły przede wszystkim projektu wstępnych założeń do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 „Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony życia zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa|”.

Przedstawiciele sektora zaprezentowali swoje stanowisko dotyczące trwałego zaprzestania działalności połowowej, które ma być finansowane ze środków przyszłego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. W ubiegłym  tygodniu właściciele statków rybackich otrzymali ankietę w tej sprawie do wypełnienia.

Bieżące problemy

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o kosztach dodatkowych, jakie wyniknęły z agresji militarnej Rosji na Ukrainę, rekompensowanych ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020.

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra informował także o trwających pracach w związku z zarządzaniem kryzysowym na Odrze. Dziękował rybakom za ich aktywny udział i wkład merytoryczny w przygotowywane rozwiązania.

Wiceminister odbył również rejs po Zalewie Szczecińskim razem z naukowcami z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, którzy aktywnie biorą udział w badaniach na Odrze.

Dokumenty