Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozmowy o rybołówstwie z Komisarzem UE ds. środowiska

Minister Robert Telus, wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofem Cieciórą, spotkał się dziś z komisarzem UE ds. środowiska Virginijusem Sinkevičiusem.

Minister Telus podczas przemówienia

Omówienia sytuacji rybołówstwa na Morzu Bałtyckim

Rozmowy dotyczyły planów Komisji Europejskiej w zakresie środków ochrony węgorza na najbliższe lata, ustalania wysokości kwot połowowych na 2024 r. oraz pakietu środków dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, akwakultury i ekosystemów morskich.

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra przedstawił obawy Polski dotyczące pakietu, w szczególności  odnoszące się do konieczności wprowadzenia zakazu połowów aktywnym sprzętem dennym na morskich obszarach chronionych oraz braku uwzględnienia w pakiecie, w dostateczny sposób, aspektu społeczno-ekonomicznego. Ministrowie podkreślili, że każda propozycja działania mająca wpływ na branżę powinna być poprzedzone dogłębną oceną możliwości oraz społeczno-ekonomicznych konsekwencji ich wprowadzenia. Dodatkowo omówiono problemy we wdrożeniu skutecznej transformacji energetycznej w związku z dostępną zdolnością połowową jak również braku oceny skutków jej wdrożenia.

Minister Robert Telus i Komisarz Virginijus Sinkevičius wspólnie podkreślili konieczność współpracy w celu poprawy sytuacji Morza Bałtyckiego. 

Spotkanie z rybakami

Komisarzem UE ds. środowiska Virginijus Sinkevičius wraz z podsekretarzem stanu Krzysztofem Cieciórą spotkali się z przedstawicieli rybołówstwa morskiego i akwakultury.

Rybacy przedstawili swoje obawy dotyczące ograniczeń połowów węgorza w kolejnych latach, podkreślając że wprowadzone okresy ochronne mają bardzo duży wpływ na sytuację ekonomiczną rybołówstwa małoskalowego. Zwrócili uwagę Komisarzowi na konsekwencje podejmowanych na poziomie UE decyzji związanych z ustalaniem kwot połowowych. Dodatkowo wskazali Komisarzowi na nierówne traktowanie rybaków w związku z wprowadzonym zakazem stosowania narzędzi stawnych w celu ochrony morświna na Zatoce Pomorskiej.

Zwrócono też uwagę, że istnieje potrzeba strategicznego podejścia do zarządzania populacją kormorana na poziomie unijnym w kontekście strat powodowanych przez ten gatunek w rybołówstwie i akwakulturze oraz nadmiernej liczebności foki w całym Morzu Bałtyckim.

Wizyta komisarza UE ds. środowiska

 • Minister Robert Telus podczas rozmów z przedstawicielami KE

  Minister Robert Telus podczas rozmów z przedstawicielami KE

 • Wiceminister Ciecióra podczas rozmów z przedstawicielami KE

  Wiceminister Ciecióra podczas rozmów z przedstawicielami KE

 • Wypowiedź ministra Roberta Telusa (fot

  Wypowiedź ministra Roberta Telusa (fot

 • Spotkanie ministra Roberta Telusa i komisarza UE ds

  Spotkanie ministra Roberta Telusa i komisarza UE ds

 • Komisarz UE ds środowiska Virginijus Sinkevičius

  Komisarz UE ds środowiska Virginijus Sinkevičius

 • Uczestnicy spotkania

  Uczestnicy spotkania

 • Komisarz Virginijus Sinkevičius na dziedzińcu MRiRW

  Komisarz Virginijus Sinkevičius na dziedzińcu MRiRW

 • Minister Robert Telus oraz podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra podczas rozmowy z komisarzem Virginijusem Sinkevičiusem na dziedzińcu MRiRW

  Minister Robert Telus oraz podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra podczas rozmowy z komisarzem Virginijusem Sinkevičiusem na dziedzińcu MRiRW