Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Rybactwa

22 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021–2027.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył oraz prowadził Przewodniczący, Pan Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu w MRiRW.W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele sektora rybackiego z całej Polski oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz instytutów naukowo – badawczych.

Podczas posiedzenia, Komitet przyjął uchwałę w sprawie regulaminu pracy Komitetu oraz uchwałę mającą na celu zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji do dofinansowania z zakresu pomocy technicznej.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej wygłosiła prezentację na temat unijnego pakietu dotyczącego polityki rybołówstwa.

Ponadto, uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o stanie prac nad wdrażaniem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Inauguracja prac Komitetu Monitorującego pozwoli na monitorowanie oraz efektywne wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.