Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja Zarządzająca - minister ds. rybołówstwa

Departament Rybołówstwa
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 29 72
e-mail: sekretariat.dr@minrol.gov.pl

Departament Pomocy Technicznej - w zakresie pomocy technicznej oraz informacji i promocji
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 16 37
e-mail: sekretariat.pt@minrol.gov.pl